ผิดพลาด
  • JFTP::login: Unable to login
  • JFTP::write: Unable to use passive mode
  • JFTP::write: Unable to use passive mode
  • JFTP::write: Unable to use passive mode
  • JFTP::write: Unable to use passive mode
สินค้าและบริการ PDF พิมพ์ อีเมล

สินค้าและบริการแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

1. ประกอบกิจการ ขายส่ง ขายปลีก เม็ดเกาลัด ที่มีความสดใหม่ตลอดทั้งปี

2. ให้บริการธุรกิจเฟรนไชส์, เครื่องคั่วเกาลัด, บรรจุภาชนะ, ช้อนแกะเกาลัด และทรายคั่วเกาลัด 

 

chestnut4

 

chest

 

picture192bi6

DSC0212401

DSC0212602